Inspirerend

Leerzaam

Zelf beleven=ook kunnen inleven

Samen mogelijkheden benutten! Bewustwording

Herkenbaar

Verhelderend

Bruikbaar

Deelnemers werkconferenties

projecten en werkgroepen

IZO Twente kent een aantal werkgroepen:

Veiligheid van zorgtechnologie in de keten
De multidisciplinaire projectgroep houdt zich op dit moment bezig met het afstemmen van infusietechnologie in de keten. 

Mentaal Welbevinden
De werkgroep mentaal welbevinden organiseert werkconferenties voor teammanagers, verpleegkundigen, verzorgenden en andere belangstellenden. 

Eerstelijns somatische crisisregeling
Voor de regio Enschede, Haaksbergen, Oldenzaal, Losser en Dinkelland geldt een eerstelijns somatische crisisregeling. De regeling wordt regelmatig geëvalueerd.

PG crisisregeling
Liberein, Livio, Mediant, De Posten, Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en Zorggroep Sint Maarten hebben samen afspraken gemaakt hoe te handelen ingeval sprake is van een psychogeriatische crisisregeling. Waar het werkgebied met Dimence overlapt zijn werkafspraken gemaakt.

Medicatieoverdracht

De bestuurders van de Twentse zorginstellingen onderschrijven het belang van het voorkomen van fouten bij overdracht van medicatiegegevens en het vergroten van de patiëntveiligheid. Daarom is eind november 2010 afgesproken om een multidisciplinaire werkgroep te formeren met de doelstelling om de richtlijn te vertalen naar de regionale situatie en een voorstel te doen voor implementatie. De werkzaamheden van de werkgroep medicatieoverdracht hebben geleid tot een regionaal protocol medicatieoverdracht. Dit protocol beschrijft de afspraken zoals die in 2011 in de regio door de betrokken partijen zijn gemaakt en zoals die nog steeds gelden. Op 26 april 2016 is een geactualiseerd protocol onder de deelnemers aan de regeling verspreid. Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd. 

 

Meer...

Nieuws